Adaptační kurzy

Adaptační kurzy jsou určeny všem nově vzniklým, případně změněným, kolektivům.
Jedná se převážně o studenty středních škol nastupující do prvních ročníků, žáky osmiletých gymnázií nastupujících do primy, případně i prvňáčky na základních školách.
Adaptační kurzy jsou velmi významným činitelem při utváření nového kolektivu. Jsou prevencí nejen šikany, ale i dalších patologických jevů, které se mohou v kolektivu projevit.

Kurz obsahuje různé týmové hry, hry na rozvoj důvěry a další aktivity, které napomáhají k utváření zdravého kolektivu. Pracujeme se zážitky, proto k těmto programům zařazujeme i nějakou adrenalinovou atrakci.
Můžete si u nás vybírat ze dvou programů – Klasik a Adrenalin

K dispozici je vám samozřejmě veškeré další vybavení areálu, jako např. bazén, ohniště, venkovní hřiště, míče atd. Nejvhodnější měsíce pro realizaci tohoto programu jsou září až říjen.

Klasik

– obsahuje různé týmové hry, hry na rozvoj důvěry, psychologické hry a další aktivity.
 – Využití jedné z naší atrakce – lezecká stěna, freefall, lanové centrum, bungee running, lukostřelba, bungee trampolínka.

Adrenalin

– obsahuje různé týmové hry, hry na rozvoj důvěry, psychologické hry a další aktivity.
 – Využití více atrakcí z naší nabídky – lezecká stěna, freefall, lanové centrum, bungee running, lukostřelba, bungee trampolínka.
 – jednou večerní program např. noční hra, stezka odvahy, diskotéka, film.

Scroll to Top